Pedago?ka obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. ?t. za DDV: SI46332715
? Novo mesto – srednjeve?ki Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih ?lankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naro?anje revije

Po?ljite nam elektronsko sporo?ilo

 

01.07.2022
Iz?la je druga ?tevilka letnika 37 revije Didactica Slovenica Pedago?ka obzorja.
Vsebina ?tevilke 2/37 (2022)

15.04.2022
Iz?la je prva ?tevilka letnika 37 revije Didactica Slovenica Pedago?ka obzorja.
Vsebina ?tevilke 1/37 (2022)

05.03.2022
Na spletne strani smo dodali celotno vsebino ?tevilk na?e revije letnika 35, 2020.
Vsebina ?tevilk letnika 2020

15.02.2022
I??emo novo spletno predlogo za na?o revijo. Vabimo vas, da nam sporo?ite va?a mnenja in predloge. Prav tako bomo veseli konkretnih predlogov (Web Journal Template) za implementacijo na?e revije v primerno spletno ogrodje.

10.01.2022
Vi?ina letne naro?nine na revijo Didactica Slovenica - Pedago?ka obzorja bo v letu 2022 ostala nespremenjena za fizi?ne osebe (avtorje ?lankov, ?tudente, vzgojitelje, u?itelje, profesorje in ostale prosvetarje) in zna?a 30,00 EUR. Naro?ila sprejemamo v pisni ali elektronski obliki na naslov uredni?tva.

16.12.2021
Iz?la je zadnja dvojna ?tevilka 3-4 letnika 36 revije Didactica Slovenica Pedago?ka obzorja.
Vsebina ?tevilke 3-4/36 (2021)

10.08.2021
Iz?la je druga ?tevilka letnika 36 revije Didactica Slovenica Pedago?ka obzorja.
Vsebina ?tevilke 2/36 (2021)

05.04.2021
Iz?la je prva ?tevilka letnika 36 revije Didactica Slovenica Pedago?ka obzorja.
Vsebina ?tevilke 1/36 (2021)

Spletne strani postavlja in vzdr?uje: Bo?tjan Bla?i?, julij 2022