Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2023, letnik 38, številka 2

VSEBINA

Monika Zupančič, dr. Adrijana Mastnak, dr. Mojca Juriševič:
SAMOUČINKOVITOST BODOČIH UČITELJEV MATEMATIKE, STROKOVNE KOMPETENCE IN KARIERNO ODLOČANJE

Dr. Josipa Jurić, dr. Karmelita Pjanić:
ZNANJE BODOČIH OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV O OBSEGU IN PLOŠČINI PRAVOKOTNIKA

Dr. Barbara Kopačin, Petra Ovčjak, dr. Tadeja Volmut:
UČINKOVITOST VKLJUČEVANJA GIBALNE AKTIVNOSTI V POUK GLASBENE UMETNOSTI

Dr. Jelisaveta Šafranj, dr. Vesna Bogdanović, dr. Dragana Gak:
PREPLET OSEBNOSTI, SAMOUČINKOVITOSTI IN PRIPRAVLJENOSTI ZA KOMUNICIRANJE

Dr. Tina Štemberger:
SEKUNDARNA ANALIZA PODATKOV IN MASOVNI PODATKI V PEDAGOŠKEM RAZISKOVANJU

Dr. Anka Jurčević Lozančić, dr. Daria Tot, dr. Jasna Kudek Mirošević:
ZADOVOLJSTVO PRI DELU Z VIDIKA VZGOJITELJEV

Dr. Tina Pirc, dr. Sonja Pečjak:
MORALNA (NE)ZAVZETOST PRI ŠTUDENTIH OPAZOVALCIH SPLETNEGA NASILJA

Dr. Lera A. Kamalova, dr. Irina V. Novgorodtseva:
MEHANIZMI ZA OBLIKOVANJE EMPATIČNE KULTURE ŠTUDENTOV

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 38 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2023