Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2022, letnik 37, številka 3-4

VSEBINA

Mateja Šimec, dr. Karmen Erjavec, dr. Marjan Blažič:
INOVATIVNA DIDAKTIČNA METODA: MEDUNIVERZITETNO ONLINE PROJEKTNO DELO

Dr. Andreja Retelj:
DIGITALNE ZMOŽNOSTI UČITELJEV TUJIH JEZIKOV PO PANDEMIJI COVIDA-19

Dr. Višnja Vekić-Kljaić, Luka Pongračić, Janja Lučić:
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PO PANDEMIJI

Maruša Laure:
GLASBA KOT SREDSTVO SPODBUJANJA CELOSTNEGA RAZVOJA OTROK V PRISTOPU MONTESSORI

Dr. Snježana Dobrota, Marija Matoković:
STALIŠČA UČITELJEV DO STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA PRI PREDMETU GLASBENA VZGOJA

Dr. Erich Petlák:
AKCIJSKO RAZISKOVANJE - VIDIK UČITELJEV

Dr. Darja Plavčak:
PRISTOP POMOČI Z UMETNOSTJO PRI DEJAVNOSTIH SOCIALNEGA UČENJA

Dr. Eva Bertok, dr. Danijela Frangež:
MULTISENZORNI PROSTOR KOT METODA POUČEVANJA DIGITALNIH VEŠČIN

Dr. Anita Goltnik Urnaut:
RAZVOJ KADROV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dr. Bojana Filej:
LINEARNI EDUKACIJSKI MODEL ZA OPOLNOMOČENJE PACIENTOV

Dr. Maja Ružić Baf:
(SO)OBSTOJ S PAMETNIM TELEFONOM V ŠTUDENTSKI POPULACIJI

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 37 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, januar 2023