Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2022, letnik 37, številka 2

VSEBINA

Dr. Maja Hmelak, Moris Baša:
RAZLIČNI NAČINI NAČRTOVANJA DEJAVNOSTI V VRTCU

Mateja Perovšek, dr. Vanja Riccarda Kiswarday:
POLOŽAJ OTROK V ZASEBNIH VRTCIH GLEDE PRAVICE DO STROKOVNE POMOČI

Dr. Mojca Poredoš, dr. Karmen Pižorn, dr. Milena Košak Babuder:
VLOGA DELOVNEGA SPOMINA PRI NALOGAH SLUŠNEGA RAZUMEVANJA V TUJEM JEZIKU

Dr. Erna Žgur, dr. Janez Jerman:
PREPOZNAVA VLOGE GIBANJA IN ŠPORTA V ČASU ŠTUDIJA NA DALJAVO

Dr. Maja Kerneža, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
RAZBREMENJEVANJE MEDOSEBNE RAZDALJE UČENCEV V ČASU COVIDA-19 - ŠTUDIJA PRIMERA

Irena Košir Lovšin, dr. Alenka Polak:
PREPRIČANJA UČITELJEV O NJIHOVI JEZI V ODNOSU DO NEKATERIH VIDIKOV POUČEVANJA

Sara Kaučič, dr. Andreja Kozmus:
KAJ SPODBUJA ALI ZAVIRA USTVARJALNOST SLOVENSKIH OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV?

Barbara Bednjički Rošer, dr. Janja Batič:
MULTIMODALNA PISMENOST ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE

Dr. Jasmina Starc, Dario Radilović:
RAZVOJ UČNEGA OKOLJA Z MAPIRANJEM ZNANJA IN TEHNIKAMI MAPIRANJA ZNANJA

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 37 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2022