Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2022, letnik 37, številka 1

VSEBINA

Silvija Komočar, dr. Sonja Čotar Konrad:
VLOGA MEDGENERACIJSKEGA UČENJA PRI PREHODU NOVINCEV NA DELOVNO MESTO V VRTCU

Dr. Marija Karačić, dr. Sandra Kadum, dr. Mirjana Radetić-Paić:
ODNOS STARŠEV PREDŠOLSKIH OTROK DO VKLJUČENOSTI OTROK V VRTCE

Dr. Dragan Partalo, dr. Aleksandra Šindić, dr. Nives Ličen:
KOMPETENCE IN MEDGENERACIJSKO UČENJE VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK

Dr. Monika Mithans, Nuša Balažic, Sabina Ograjšek:
UČITELJI RAZREDNEGA POUKA O USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z NADARJENIMI

Urška Pliberšek:
STALIŠČA UČITELJEV OSNOVNIH ŠOL DO VEČKULTURNOSTI

Dr. Irena Labak, dr. Marija Sablić, dr. Alma Škugor:
KOLEGIALNO OPAZOVANJE KOT ORODJE ZA USMERJANJE OSEBNEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA

Viviana Škrabec, dr. Robert Potočnik:
ODNOS DIJAKOV DO SPOLNIH STEREOTIPOV PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI

Dr. Barbara Kopačin, dr. Eda Birsa:
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GLASBENE IN LIKOVNE UMETNOSTI

Dr. Žiga Čepar, dr. Borut Likar, dr. Petra Kunc:
POVEZOVANJE SREDNJEGA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA TER KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 37 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, april 2022