Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2019, letnik 34, številka 1

VSEBINA

Dr. Tina Štemberger:
RAZISKOVANJE O OTROCIH/Z OTROKI: VPRAŠANJE PARTICIPATIVNEGA RAZISKOVANJA Z OTROKI

Mag. Mihaela Cvek, dr. Mateja Pšunder:
MOŽNOSTI IN PASTI UPORABE MOBILNEGA TELEFONA: VIDIK UČITELJEV IN UČENCEV

Mag. Monika Hruškar Franić:
MNENJE STARŠEV O ORGANIZACIJI INTERESNIH DEJAVNOSTI

Dr. Radovan Grandić, Maja Bosanac:
PREDSTAVITEV IN ANALIZA MODELA DRUŽBENO KORISTNEGA UČENJA

Ana Bogdan Zupančič, dr. Mitja Krajnčan:
ODNOSNA KOMPETENCA STROKOVNIH DELAVCEV V OSNOVNI ŠOLI

Dr. Petra Dolenc, Špela Virag:
STRES, SOOČANJE S STRESOM IN POKLICNO ZADOVOLJSTVO PEDAGOŠKIH DELAVCEV

Dr. Renata Jukić, dr. Tihana Škojo:
OCENA PRIPRAVLJENOSTI ŠTUDENTOV NA IZZIVE UČITELJSKEGA POKLICA

Dr. Vesna Buljubašić-Kuzmanović, dr. Sanja Španja:
INDEKS INKLUZIVNOSTI SOCIALNE KULTURE ŠOLE

Get Acrobat Reader
  UDK, ključne besede in kratki povzetki številke 1 letnika 34
Vsebina in kratki povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1 letnika 34
Celotna vsebina številke 1, letnika 34, 2019

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, avgust 2021