Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2018, letnik 33, številka 2

VSEBINA

Dr. Katarina Habe:
Z GLASBO DO UČENCU PRIJAZNEJŠEGA UČNEGA OKOLJA IN BOLJŠIH UČNIH REZULTATOV

Dr. Andrej Kovačič, dr. Bojan Macuh, dr. Andrej Raspor, dr. Marko Sraka, dr. Matjaž Škabar:
STARŠI KOT MEDIJSKI OPISMENJEVALCI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK PRVE IN DRUGE TRIADE

Urška Poženel, dr. Erna Žgur:
INTERESI UČENCEV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

Dr. Zlatka Cugmas:
NAVEZANOST NA STARŠE PRI OTROCIH Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA (MAS)

Dr. Sanja Berčnik, dr. Tatjana Devjak:
AKTIVNO VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROCES V ŠOLAH V SLOVENIJI

Dr. Jelena Petrović, dr. Stojan Cenić:
DECROLYJEVA METODA - TEORIJA IN PRAKSA

Dr. Zvonimir Užarević, dr. Vesnica Mlinarević, Zdenka Bjelobrk:
IZVAJANJE NARAVOSLOVNIH VSEBIN PRI OTROCIH PREDŠOLSKE STAROSTI

Olga Ambrožič, dr. Nevenka Podgornik:
UVAJANJE OTROK V VRTEC: ŠTUDIJA PRIMERA

Dr. Andreja Sinjur:
PROBLEMATIKA VKLJUČEVANJA PRISELJENSKIH UČENCEV V SLOVENSKE ŠOLE

Dr. Tomaž Petek:
GOVORNO NASTOPANJE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV

Mag. Renata Škodnik:
POMEN UČEČE SE ORGANIZACIJE ZA UČINKOVITO UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA UČENCEV

Dr. Snježana Dubovicki, dr. Josip Balen:
VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ NA USVOJENOST UČNIH VSEBIN, MOTIVACIJO IN ZADOVOLJSTVO

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 33 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 2 letnika 33 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 33, 2018

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020