Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2017, letnik 32, številka 1

VSEBINA

Dr. Bogdana Borota:
NEKATERI DEJAVNIKI INTERAKTIVNEGA GLASBENEGA UČNEGA OKOLJA V IGRALNICAH V VRTCIH

Dr. Iztok Retar, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
KOMPETENTNOST VZGOJITELJEV ZA INOVATIVNO GIBALNO POUČEVANJE

Nina Markuš, dr. Branka Čagran:
PRIMERJAVA RAZISKOVALNEGA PRISTOPA S TRADICIONALNIM PRI SPOZNAVANJU OKOLJA

Mag. Mojca Poredoš, dr. Melita Puklek Levpušček:
MOTIVACIJSKI IN ČUSTVENI DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI PRI MATEMATIKI V ZGODNJEM MLADOSTNIŠTVU

Petra Sluga, dr. Marjeta Kovač, dr. Blaž Jereb:
PLANINSKI ŠPORTNI DNEVI V TRETJEM VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE

Dr. Ljupčo Kevereski:
PREDSODKI O NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCIH V REPUBLIKI MAKEDONIJI

Dr. Polonca Pangrčič, dr. Marjan Blažič:
PARTICIPATORNI INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI DELA ZA NADARJENE UČENCE

Anja Poznič, dr. Sonja Pečjak:
ZNAČILNOSTI DIJAKOV IN UČNEGA OKOLJA V POVEZAVIZ USPEŠNOSTJO PRI E-UČENJU

Dr. Zlatka Cugmas, dr. Maja Zupančič, Mojca Poredoš, Eva Kranjec:
VLOGA STARŠEVSKEGA VEDENJA V ZADOVOLJSTVU MLADIH NA PREHODU V ODRASLOST

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 1 letnika 32 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 32, 2017

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020