Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2015, letnik 30, številka 2

VSEBINA

Dr. France Strmčnik:
ŠOLSKA PRE/OBREMENITEV OSNOVNOŠOLSKIH UČENCEV

Bojan Kovačič, dr. Marjan Blažič, dr. Janja Črčinovič Rozman:
FAKTORSKA STRUKTURA ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE

Dr. Dragan Potočnik:
POUK ZGODOVINE IN SODOBNI MEDIJI

Mag. Karmen Britovšek, dr. Melita Puklek Levpušček:
PREVENTIVA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V UČNIH NAČRTIH NA PREDMETNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE

Mag. Marija Paladin:
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA V IZOBRAŽEVALNEM KONTEKSTU SKOZI OČI UČENCEV

Dr. Petra Dolenc:
TELESNA SAMOPODOBA SREDNJEŠOLCEV S PRIMERNO IN PREKOMERNO TELESNO TEŽO

Dr. Abdülkadir Kabadayi:
ANALIZA RAZLOGOV IN MOTIVOV BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK ZA IZBIRO POKLICA VZGOJITELJA

Dr. Miha Marinšek, dr. Maja Hmelak:
RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENC ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE

Dr. Zdenka Zalokar Divjak, dr. Mihael Černetič:
ŽIVLJENJSKI CILJI IN BIVANJSKA PRAZNOTA PRI ŠTUDENTIH FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 30 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 2 letnika 30 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 30, 2015

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, oktober 2015