Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2015, letnik 30, številka 1

VSEBINA

Dr. Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun, Dr. Melita Puklek Levpušček:
EVROPSKA DIMENZIJA V UČNIH NAČRTIH SLOVENSKIH DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV

Dr. Zoran Stanković, dr. Marjan Blažič:
DIDAKTIČNI MODEL POUKA OB UPORABI UČNEGA SOFTVERJA

Ana Koritnik, dr. Metka Kordigel Aberšek:
VPLIV RECEPCIJE SLIKANIC NA JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

Dr. Alenka Lipovec, Živa Gregorčič, Dr. Darja Antolin:
KONCEPTUALNO ZNANJE ČETRTOŠOLCEV PO DELU Z INTERAKTIVNIM UČBENIKOM ZA MATEMATIKO

Dr. Zoran Momčilović:
ZANIMANJE ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI V FAKTORSKI STRUKTURI INTERESOV MLADIH LJUDI

Katja Potočnik, dr. Vlasta Hus:
ELEMENTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V UČNEM NAČRTU SPOZNAVANJE OKOLJA

Katja Janškovec, dr. Ana Vovk Korže, Andreja Tomažin:
VZPOSTAVLJANJE NOVEGA UČNEGA OKOLJA

Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič:
PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV IN TEŽAVE PRI DELU Z NADARJENIMI UČENCI

Dr. Tina Štemberger:
NEKATERE DILEME SPLETNEGA ZBIRANJA PODATKOV V LUČI PEDAGOŠKIH RAZISKAV

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 30 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1 letnika 30 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 30, 2015

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, avgust 2015