Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2012, letnik 27, številka 3-4

VSEBINA

Mag. Mojca Koban Dobnik, dr. Branka Čagran, dr. Janja Črčinovič Rozman:
VLOGA IN POMEN GIBALNO-PLESNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU GLASBE

Mag. Martina Rajšp, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
OKOLJSKE AKTIVNOSTI OTROK V VRTCU

Mag. Darjo Felda:
POMANJKLJIVO ZAVEDANJE POTREB PO MATEMATIČNI PISMENOSTI V NAŠI ŠOLI

Dr. Alfonso Valero-Valenzuela, Dr. Antonio Conde-Sánchez, Dr. Manuel Delgado-Fernández, Dr. José Luis Conde-Caveda, Dr. Ernesto De la Cruz-Sánchez:
UČINKI TRADICIONALNIH UČNIH PRISTOPOV IN METODE IGRE NA RAZVOJ IZVEDBE PRI ATLETIKI, NJENA UČINKOVITOST IN ZABAVA

Urška Repinc, Dr. Primož Južnič:
PROJEKTNE NALOGE ZA NADARJENE UČENCE

Barbara Rozman, Dr. Milena Ivanuš Grmek, Dr. Karin Bakračevič Vukman:
KOMUNIKACIJA PRI POUKU KOT POMEMBEN DEJAVNIK RAZVIJANJA KOMPETENCE UČENJE UČENJA

Dr. Karmen Erjavec:
FACEBOOK IN INFORMALNO UČENJE SLOVENSKIH DIJAKOV

Dr. Majda Cencič:
RAZSEŽNOSTI ŠOLSKEGA PROSTORA

Mag. Marjeta Šarić, Dr. Katja Košir:
UPORABA AKTIVNIH METOD DELA V VISOKEM ŠOLSTVU

Mag. Nina Strugar, Dr. Anja Žnidaršič, Dr. Eva Jereb:
SOODVISNOST MED POSEDOVANJEM KOMPETENC IN PODROČJEM IZOBRAŽEVANJA

Andreja Sinjur, Dr. Tatjana Devjak, Dr. Marjan Blažič, Dr. Mitja Krajnčan:
UČENCI Z IMIGRANTSKIM OZADJEM - POLITIKE IN PRAKSE POUČEVANJA MATERNEGA JEZIKA V SLOVENIJI

Dr. Vesna Miltojević:
VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V SRBIJI IN EKOLOŠKA ETIKA ZA INŽENIRJE

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 27 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 27 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 27, 2012

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2012