Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2012, letnik 27, številka 1-2

VSEBINA

Dr. Zlatka Cugmas:
POVEZANOST MED OTROKOVO NAVEZANOSTJO NA VZGOJITELJICO IN VZGOJITELJIČINIMI OSEBNOSTNIMI LASTNOSTMI IN VREDNOTAMI

Dr. Matjaž Duh, Jerneja Herzog:
PREFERENCE DO LIKOVNIH MOTIVOV PRI UČENCIH PRVEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE

Dr. Petra Starbek, dr. Marjanca Starčič Erjavec, dr. Cirila Peklaj:
UPORABA MULTIMEDIJE PRI UČENJU GENETIKE

Dr. Alenka Lipovec, Eva Ferk:
MATEMATIČNO ZNANJE ZA POUČEVANJE

Dr. Alenka Žbogar:
JEZIKOVNA PISMENOST IN OSNOVNOŠOLSKI POUK SLOVENŠČINE

Dr. Smiljana Gartner:
PRIPOVEDKE KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO ZA FILOZOFIČNOST Z OTROKI

Dr. Katja Košir:
ODNOSI Z VRSTNIKI IN UČITELJI TER NJIHOV POMEN ZA ŠOLSKO PRILAGOJENOST

Dr. Eva Klemenčič:
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA DANES

Dr. Ana Kozina, Mojca Rožman, dr. Tina Vršnik Perše, dr. Tina Rutar Leban:
NAPOVEDNA VREDNOST RAZLIČNIH OCEN ŠOLSKE KLIME ZA DOSEŽKE V RAZISKAVAH TIMSS

Dr. Vesna Novak, Jerneja Šifrer, dr. Polona Šprajc:
PRIPRAVLJENOST ŠTUDENTOV ZA SODELOVANJE V KARIERNEM CENTRU FAKULTETE

Dr. Snežana Babić Kekez:
VLOGA ŠOLE PRI SPREMLJANJU POPULACIJSKE POLITIKE

Mag. Miha Pauko, dr. Franc Čuš, dr. Boštjan Gomišček:
MODEL NOTRANJIH INSTITUCIONALNIH EVALVACIJ NA UNIVERZI V MARIBORU

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1-2 letnika 27 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1-2 letnika 27 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1-2, letnika 27, 2012

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2012