Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2011, letnik 26, številka 4

VSEBINA

Dr. Amalija Žakelj, dr. Milena Ivanuš Grmek:
REZULTATI UČENCEV PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IN SOCIALNO-KULTURNO OKOLJE

Dr. Gregor Jurak, dr. Marjeta Kovač:
OPRAVIČEVANJE MED POUKOM ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI

Urška Repinc, dr. Primož Južnič:
PROJEKTNE NALOGE ZA NADARJENE UČENCE

Dr. Iztok Tomažič, dr. Cveta Razdevšek Pučko:
ŽIVALI V OČEH UČENCEV

Dr. Krstivoje Špijunović, mag. Sanja Maričić:
RAZVIJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA UČENCEV PRI ZAČETNEM POUKU MATEMATIKE

Dr. Majda Pšunder, mag. Mihaela Cvek:
MEDIJSKO NASILJE, REALNOST DANAŠNJEGA ČASA

Mag. Dubravka Celinšek, dr. Mirko Markič:
NOVA VLOGA UČITELJA IN UČITELJEVE KOMPETENCE PRI PROBLEMSKO NARAVNANEM UČENJU

Dr. Suzana Košir, dr. Jana Goriup:
NEKATERI VIDIKI UČINKOVITEGA VKLJUČEVANJA V ŠTUDIJ ŠTUDENTOV NA PREHODU

Dr. Karin Širec, dr. Miroslav Rebernik:
IZOBRAŽEVANJE ZA PODJETNOST IN PODJETNIŠTVO

Dr. Marija Mojca Peternel:
KRATKA EVALVACIJA SLOVNIČNIH NAPAK MATURANTOV

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 4 letnika 26 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 4 letnika 26 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 4, letnika 26, 2011

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, december 2011