Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2011, letnik 26, številka 3

VSEBINA

Dr. France Strmčnik:
VPRAŠANJA V FUNKCIJI PROBLEMSKEGA POUKA IN RAZVIJANJE PROBLEMSKE SENZIBILNOSTI

Dr. Tanja Rupnik Vec:
ANALITIČNO-SINTEZNI POGLED NA VIDNEJŠE TAKSONOMIJE VEŠČIN KRITIČNEGA MIŠLJENJA

Dr. Spomenka Budić, dr. Olivera Gajić, dr. Milica Andevski:
ANALIZA DIDAKTIČNEGA KONCEPTA SPOZNAVNEGA PROCESA IN UČENJA PRI POUKU

Dr. Janez Vogrinc, Dr. Janez Krek:
ZVIŠEVANJE KAKOVOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE PRAKSE Z AKCIJSKIM RAZISKOVANJEM

Dr. Darinka Sikošek:
METODE SODELOVALNEGA DELA, UPORABLJENE PRI PREVERJANJU IN OCENJEVANJU KOMPETENČNIH DOSEŽKOV ŠTUDENTOV-UČITELJEV KEMIJE

Mag. Tamara Funčič Masič, dr. Karin Bakračevič Vukman, dr. Majda Schmidt:
RAZVITOST NEKATERIH ELEMENTOV KOMPETENCE UČENJE UČENJA PRI DIJAKIH SREDNJIH POKLICNIH ŠOL

Dr. Franc Cankar, Tomi Deutsch, dr. Stanka Setnikar Cankar, dr. Andreja Barle Lakota:
POVEZANOST REGIONALNEGA RAZVOJA IN UČNIH DOSEŽKOV UČENCEV

Dr. Bojan Burgar:
ORGANIZACIJSKA KULTURA IN RAZVOJ RAVNATELJA V PROCESU KADROVSKEGA MENEDŽMENTA

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3 letnika 26 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3 letnika 26 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3, letnika 26, 2011

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2011