Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Irena Lesar, dr. Ivan Čuk, dr. Mojca Peček:
PREPOZNANE LASTNOSTI, KI POJASNJUJEJO UČNI USPEH OBIČAJNIH UČENCEV IN UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI


Dr. Marija Javornik Krečič, Valentina Lebar:
UČITELJEVO SOOČANJE Z INTERKULTURNOSTJO Z VIDIKA EMPIRIČNE RAZISKAVE


Dr. Blagica Zlatković:
KONSTANTNOST IN VARIABILNOST PREDIKTORJEV (NAPOVEDOVALCEV) USPEHA


Dr. Janja Črčinovič Rozman, Bojan Kovačič:
GLASBENI TALENT


Dr. Janja Batič:
NAČRTOVANJE NALOG PROSTORSKEGA (ARHITEKTURNEGA) OBLIKOVANJA PRI LIKOVNI VZGOJI


Dr. Vlasta Hus, Aleksandra Šterlek:
TIMSKO DELO PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA


Sonja Lutovac, Dr. Raimo Kaasila:
KAKO UPORABITI POSTOPEK UPOVEDOVANJA V NARATIVNEM PRISTOPU V MATEMATIČNEM IZOBRAŽEVANJU


Mag. Samo Repolusk, dr. Blaž Zmazek, dr. Bojan Hvala:
INTERAKTIVNOST E-UČNIH GRADIV PRI POUKU MATEMATIKE


Dr. Zlatka Cugmas:
IGRA S SPOLNO STEREOTIPNIMI IGRAČAMI


Dr. Gregor Torkar:
INTEGRACIJA NARAVOSLOVNIH PREDMETOV IN MATEMATIKE V POUK GOSPODINJSTVA V SLOVENIJI


Mag. Darko Zupanc:
ŠOLSKO OCENJEVANJE V SLOVENIJI


Dr. Zdenka Zalokar Divjak:
PERSPEKTIVE DANAŠNJE VZGOJE Z VIDIKA FRANKLOVE LOGOTERAPIJE


Dr. Goran Vukovič, dr. Tomaž Kern, dr. Gozdana Miglič, dr. Bruno Završnik, dr. Robert Leskovar:
SOODVISNOST PROCESOV EVALVACIJE IN MARKETINGA IZOBRAŽEVALNIH STORITEV V DRŽAVNI UPRAVI


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 25 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 25 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 25, 2010

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009