Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Marjan Blažič, dr. Janja Črčinovic Rozman, Bojan Kovačič:
NEKATERE ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV S PODROČJA GLASBENIH SPOSOBNOSTI


Dr. Barbara Sicherl Kafol:
PROJEKT MENET IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE UČITELJEV GLASBE


Dr. Karmen Erjavec:
ŽANRSKA MEDIJSKA PISMENOST: PRIMER ANALIZE RISANKE SNEGULJČICA IN SEDEM PALČKOV


Mag. Jožica Frigelj:
PORTFOLIJO: SPREMLJANJE, VREDNOTENJE IN SAMOVREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV


Mag. Andreja Špernjak, dr. Andrej Šorgo:
PRIMERJAVA PRILJUBLJENOSTI TREH RAZLIČNIH NAČINOV IZVEDBE BIOLOŠKIH LABORATORIJSKIH VAJ MED OSNOVNOŠOLCI


Dr. Helena Smrtnik, dr. Maja Zupančič:
UJEMANJE MED RAZLIČNIMI SKUPINAMI OCENJEVALCEV MLADOSTNIKOVE OSEBNOSTI


Dr. Alja Lipavic Oštir, dr. Saša Jazbec:
VZAJEMNO DELOVANJE RAZLIČNIH DEJAVNIKOV PRI UVAJANJU CLIL-A V ŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI


Dr. Vesna Štemberger, Damir Knjaz, Bojan Matković:
PRIMERJAVA ZNANJA O PREHRANI IN NAČINA PREHRANJEVANJA LJUBLJANSKIH IN ZAGREBŠKIH ŠTUDENTOV


Dr. Milena Kramar Zupan:
TRŽENJE IZOBRAŽEVALNIH STORITEV


Dr. Djurdja Soleša Grijak, dr. Dragan Soleša:
METAKOGNITIVNI OKVIR UČNE KOMUNIKACIJE


Dr. Damjana Drobne:
UČNI NAČRTI IN KOMPETENCE NA PODROČJU BIOLOŠKIH ZNANOSTI


Mag. Maša Černelič Bizjak:
PSIHOLOŠKA OBREMENJENOST IN DOMINANTNOST SIMPTOMOV MED MLADNOSTNIKI SREDNJIH ŠOL: POTENCIALNI VPLIVI NA IZGUBO SLUHA


Dr. Robert Masten:
DOŽIVLJANJE SMISLA ŽIVLJENJA IN EKSISTENCIALNE FRUSTRACIJE PRI DIJAKIH SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 24 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 24 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 24, 2009

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2010