Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Zlatka Cugmas:
OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI IN VREDNOTE UNIVERZITETNIH UČITELJEV


Dr. Tatjana Devjak, Marija Zidar:
DRUŽBENO KONSTRUIRANJE OTROŠTVA V SLOVENSKEM ŠOLSTVU


Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Kreslin:
KAJ IN KAKO STARŠI OCENJUJEJO V OTROŠKIH REVIJAH


Mag. Jožica Frigelj:
VEČDIMENZIONALNOST UČNE METODE VSEBUJE TUDI VZGOJNO KOMPONENTO


Dr. Vlasta Hus, dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Branka Čagran:
INTEGRACIJA PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA Z DRUGIMI PREDMETI


Mag. Mateja Petrovič:
UVAJANJE LEKSIKALNEGA PRISTOPA PRI UČENJU IN POUČEVANJU ANGLEŠČINE


Dr. Jasmina Starc, dr. Marjan Blažič:
DIDAKTIČNI VIDIKI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV


Dr. Majda Pšunder, mag. Nataša Harl:
POVEZANOST MATURE Z DIDAKTIČNO IZVEDBO UČNEGA PROCESA V GIMNAZIJAH


Dr. Radmila Nikolić:
NOVA PARADIGMA USPOSABLJANJA BODOČIH UČITELJEV ZA PRAKTIČNO DELO


Dr. Milena Valenčič Zuljan, dr. Janez Vogrinc:
KAKO RAVNATELJI, MENTORJI IN PRIPRAVNIKI PRESOJAJO VLOGO UČITELJA MENTORJA


Dr. Janez Stare, dr. Maja Klun:
PROBLEMSKO NARAVNANA PRAKSA ŠTUDENTOV BOLONJSKIH PROGRAMOV


Alenka Stres, Mateja Gorše:
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI


Miroslava Kovačič:
ODNOS UČENEC-UČITELJ


Nataša Litrop:
OTROŠKA VESELICA KOT NEFORMALNA OBLIKA SODELOVANJA S STARŠI


Get Acrobat Reader
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 23 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 23, 2008

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009