Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Jana Kalin:
USPOSOBLJENOST RAZREDNIKOV


Dr. Majda Cencič:
POKLICNO UČENJE RAZREDNIH UČITELJEV


Dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Marija Javornik Krečič:
DEMOKRATIZACIJA OCENJEVANJA ZNANJA Z VIDIKA IZSLEDKOV EMPIRIČNE RAZISKAVE


Dr. Mara Cotič, Joca Zurc, Doriana Kozlovič Smotlak:
CELOSTEN PRISTOP PRI ZGODNJEM POUČEVANJU - VLOGA GIBALNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU MATEMATIKE


Dr. Slavko Cvetek:
UČITELJEVO ZNANJE V OČEH ŠTUDENTA, BODOČEGA UČITELJA


Dr. Marina Tavčar Krajnc:
SOCIOLOGIJA NA MATURI - ESEJSKA VPRAŠANJA


Dr. Marko Stevanović:
DIHOTOMNE IN HOLISTIČNE PARADIGME POUKA


Dr. Zora Itković, Mia Troha:
MERJENJE MOTIVACIJE ZA DELO PRI OKOLJSKI VZGOJI


Marja Gerbec:
KAKO UČITELJI POZNAJO PODROČJE NADARJENOSTI


Dr. Vesna Štemberger:
NAČRTOVANJE ŠPORTNO-VZGOJNEGA PROCESA KOT KAZALEC KAKOVOSTI ŠPORTNE VZGOJE V PRVI TRIADI


Dr. Dragan Potočnik:
MOTIVACIJA PRI POUKU ZGODOVINE


Dr. Amand Papotnik, Drago Slukan, Janez Virtič:
KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNO DELO PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI


Mag. Inge Šipek Vodnjov:
LJUDSKA GLASBA V OSNOVNI ŠOLI


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 19 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009