Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Hodnik Čadež Tatjana:
POMEN MODELA REPREZENTACIJSKIH PRESLIKAV ZA UČENJE RAČUNSKIH ALGORITMOV


Dr. Matjaž Duh:
VLOGA NEVERBALNIH INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI V INOVATIVNEM PRISTOPU K VREDNOTENJU PRI LIKOVNI VZGOJI V OSNOVNI ŠOLI


Dr. Samo Fošnarič, dr. Marko Marhl, Vladimir Grubelnik:
MODELIRANJE KOT USMERJENA DIDAKTIČNA DEJAVNOST PRI POUKU


Dr. Vlasta Hus:
VREDNOTENJE POUKA SPOZNAVANJA OKOLJA V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE


Dr. Jana Bezenšek:
NEKATERI VIDIKI VPLIVANJA ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA DRUŽINE, GOSPODINJSTVA IN REVŠČINE NA USPEŠNOST V IZOBRAŽEVANJU


Dr. Mateja Horvat Pšunder:
OBRAVNAVA DISCIPLINSKIH KRŠITEV V OSNOVNI ŠOLI Z VIDIKA KONTROLE


Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
OKOLJSKA VZGOJA V VRTCU IN EMPATIJA VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH OTROK


Dr. Amand Papotnik:
ZGODNJE POUČEVANJE IN UČENJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE IN OKOLJSKA VZGOJA


Janja Šetor:
PROSTI ČAS - SODELOVANJE SVETOVALNE SLUŽBE Z OTROŠKIM PARLAMENTOM


Nataša Vanček:
INKLUZIJA V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI


Romana Padovnik Rajšter:
PROJEKTNO DELO V OKVIRU PROGRAMA LEONARDO DA VINCI


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 18 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009