Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Marjan Blažič:
RAZVOJ TEORIJE NADARJENOSTI IN REFLEKSIJA V PRAKSI


Dr. Jana Bezenšek:
NEKATERI VIDIKI DRUŽBENE NEENAKOSTI NADARJENIH IN IZOBRAŽEVANJE


Dr. Majda Pšunder:
MOŽNOSTI ZAZNAVE POTENCIALNE NADARJENOSTI V PREDŠOLSKI DOBI


Dr. Milena Valenčič Zuljan:
POJMOVANJE POKLICA PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA NA ZAČETKU ŠTUDIJA


Dr. Marina Tavčar Krajnc:
PROBLEMI TRANSFORMACIJE SOCIOLOGIJE V ŠOLSKI PREDMET - ANALIZA IN KOMPARACIJA UČBENIKOV


Dr. Vlasta Hus:
VREDNOTENJE UČNIH CILJEV ZA PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA IN SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE V PODROBNIH UČNIH NAČRTIH


Mag. Claudio Battelli:
ANALIZA UPORABNOSTI KLJUČA ZA DOLOČANJE ALG


Mag. Jelka Razpotnik:
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA PRI POUKU ZGODOVINE


Dr. Milena Ivanuš Grmek, Petra Klemenčič:
ŠOLSKA KAZEN V 19. IN 20. STOLETJU


Dr. Majda Schmidt:
ZNAČILNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VZHODNI IN SREDNJI EVROPI


Tatjana Jereb Miklavčič:
OTROCI IMAJO TEŽAVE - KAKO JIH REŠUJEJO?


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 16 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009