Logotip podjetja
 

Pedagoška obzorja d.o.o.
Belokranjska cesta 52
8000 Novo mesto
Id. št. za DDV: SI46332715

Breg, najlepši in najstarejši del Novega mesta

Predstavitev firme Od vrtca do doktorata Izdaja strokovne literature Revija Pedagoška obzorja Pišite nam
Pošljite nam elektronsko sporočilo  

PEDAGOŠKA OBZORJA podjetje za pedagoški inženiring d.o.o. opravlja vse vrste intelektualnih storitev bodisi v organizaciji ali pa sami izvedbi znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Uspešno izvajamo izobraževanja večjih in manjših skupin slušateljev. Prav tako izvajamo različno strokovno delo na posameznih segmentih vzgojno-izobraževanega dela. Uspešno organiziramo posvete, tabore, znanstveno-raziskovalne posvete in sestanke v regionalnem ter tudi v mednarodnem obsegu. S svojimi več kot štiri desetletja dolgimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja vam pomagamo pri svetovanju in organizaciji obstoječih ter ustanavljanu novih vzgojno-izobraževalnih ustanov ali zavodov.

Z našimi izkušnjami ter znanjem smo nosilci razvoja visokega šolstva na regionalnem in upoštevan partner na državnem merilu. Prek mednarodnih povezav pridobljenih z leti strokovnega dela pa smo tudi spoštovani strokovnjaki in poznavalci slovenskega šolskega sistema pri mnogih projektih v segmentu vzgoje in izobraževanja tudi v tujini.

Podjetje se vse od ustanovitve ukvarja z založništvom in izobraževalnimi dejavnostmi. Izdajamo vse vrste publikacij, knjig, časopisov, revij in periodike, zelo pomemben segment dejavnosti pa predstavljajo pedagoške storitve ter znanstveno-raziskovalno delo na področju didaktičnega izobraževanja na dodiplomskih ter podiplomskih programih doma in v tujini. Uspeh podjetja je tudi znanstveno ter strokovno delo akad. prof. dr. Marjana Blažiča in mag. Ane Blažič, ki je privedlo do ustanovitve Univerze v Novem mestu, prve univerze na dolenjskem.

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020