Logotip podjetja
 

Pedagoška obzorja d.o.o.
Belokranjska cesta 52
8000 Novo mesto
Id. št. za DDV: SI46332715

Breg, najlepši in najstarejši del Novega mesta

Predstavitev firme Od vrtca do doktorata Izdaja strokovne literature Revija Pedagoška obzorja Pišite nam
Pošljite nam elektronsko sporočilo  

PEDAGOŠKA OBZORJA podjetje za pedagoški inženiring d.o.o. oziroma s skrajšanim nazivom Pedagoška obzorja d.o.o. je bilo ustanovljeno decembra leta 1989 (sklep številka 382/89). Podeljena ji je bila matična številka 5304377 ter identifikacijska davčna številka SI46332715. Osnovni kapital podjetja znaša 31.296,95 EUR. Podjetje deljuje kontinuirano že trideset let.

Sedež podjetja je na naslovu Belokranjska cesta 52 v Novem mestu. Podjetje nima redno zaposlenih delavcev, občasno pa honorarno zaposljuje strokovne sodelavce. Podjetje vodi z direktor neomejenimi pooblastili akad. prof. dr. Marjan Blažič.

Podjetje se vse od ustanovitve ukvarja z založništvom in izobraževalnimi dejavnostmi. Izdajamo vse vrste publikacij, knjig, časopisov, revij in periodike, zelo pomemben segment dejavnosti pa predstavljajo pedagoške storitve ter znanstveno-raziskovalno delo na področju didaktičnega izobraževanja na dodiplomskih ter podiplomskih programih doma in v tujini. Uspeh podjetja je tudi znanstveno ter strokovno delo akad. prof. dr. Marjana Blažiča in mag. Ane Blažič, ki je privedlo do ustanovitve Univerze v Novem mestu, prve univerze na dolenjskem.

Podjetje dobro sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, podobnimi strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami, univerzami, fakultetami ter visokošolskimi zavodi na lokalnem, regionalnem, državnem in meddržavnem nivoju.

Osrednja dejavnost podjetja skozi vsa leta našega uspešnega delovanja predstavlja izdajanje strokovne znanstveno-raziskovalne revije za didaktiko in metodike Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja.

Izdajanje revije je, vse od nastanka prve številke v poznih 80-ih letih prejšnjega stoletja pa do danes, prehodila pot od popolne amaterske regionalne anonimnosti do širše prepoznavnosti z mednarodno branostjo ter vključenosti v najpomembnejše znanstveno-raziskovalne indekse v globalnem merilu.

Izdajanje revije pomaga pri ohranjanju slovenskega jezika, razvoja znanosti in slovenskega strokovnega jezika kakor tudi uveljavljanje slovenskih znanstvenikov v mednarodnem prostoru.

Novejše zahteve različnih indeksov, v katere je naša revija vključena, zahtevajo veliko dodatnega dela, prevodov, lektoriranje, korigiranja ipd. Ker smo majhna založba seveda vsega potrebnega dela ne moremo opraviti sami. Tako večino prihodkov od naročnine porabimo za korektno izdajanje naše cenjene revije. Že leta opažamo splošno zmanjševanje zanimanja za periodični tisk ter knjige na sploh, kar je seveda prizadelo tudi našo založbo. Ker prav vsak naročnik pripomore del potrebnega za izhajanje naše revije je za nas vsak naročnik zelo dragocen.

Periodična publikacija Didactica Slovenica Pedagoška obzorja izhaja z vso našo skrbnostjo že skoraj tri desetletja, pri čemer lahko poudarimo da brez pomoči države (Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) revija vseh uspehov v tem času najbrž nebi dosegla. Prav tako nebi bili tako uspešnih tudi brez avtorjev naših znanstvenih in strokovnih člankov, za kar smo jim zelo hvaležni.

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020