Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Katja Sevšek, dr. Janja Črčinovič Rozman:
VKLJUČENOST SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V JAVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE


Dr. Janez Drobnič:
INKLUZIJA/INTEGRACIJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENSKI BIBLIOGRAFIJI


Anamarija Romih, dr. Katja Košir:
UČINKI TRENINGA REGULACIJE ČUSTEV PRI UČENCIH OSNOVNE ŠOLE


Dr. Ljiljana Jerković, dr. Mile Ilić, dr. Sanja Josifović Elezović:
UČINKI POUKA DRŽAVLJANSKE VZGOJE


Mag. Zehrina Selimović, dr. Siniša Opić, dr. Hazim Selimović:
KAKOVOST PEDAGOŠKE KLIME V ŠOLI


Dr. Alenka Žbogar:
INTRA- IN INTERKULTURNA TUJOST ANTIČNE KNJIŽEVNOSTI V GIMNAZIJI


Dr. Srečo Zakrajšek:
IZOBRAŽEVALNI SCENARIJI ZA PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC DIJAKOV


Dr. Jelisaveta Šafranj, dr. Aleksandra Gojkov Rajić, dr. Aleksandar Stojanović:
OSEBNOST, MOTIVACIJA ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA IN UČNI USPEH


Dr. Slavica Čepon:
UPORABA APLIKACIJE SNAPCHAT: NOV NAČIN UČENJA ANGLEŠKE LEKSIKE?


Dr. Olga Poljšak Škraban, dr. Helena Smrtnik Vitulić, dr. Simona Tancig, dr. Simona Prosen:
NEVROMITI O RAZVOJU MOŽGANOV IN UČENJU PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA


Mag. Draženka Skupnjak, dr. Daria Tot, dr. Tea Pahić:
MOTIVACIJA ZA IZBIRO POKLICA IN OBVLADOVANJE KOMPETENC UČITELJEV


Mag. Alja Perger:
ŠOLANJE NA DOMU V SLOVENIJI


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 33 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, januar 2019