Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Katarina Habe:
Z GLASBO DO UČENCU PRIJAZNEJŠEGA UČNEGA OKOLJA IN BOLJŠIH UČNIH REZULTATOV


Dr. Andrej Kovačič, dr. Bojan Macuh, dr. Andrej Raspor, dr. Marko Sraka, dr. Matjaž Škabar:
STARŠI KOT MEDIJSKI OPISMENJEVALCI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK PRVE IN DRUGE TRIADE


Urška Poženel, dr. Erna Žgur:
INTERESI UČENCEV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU


Dr. Zlatka Cugmas:
NAVEZANOST NA STARŠE PRI OTROCIH Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA (MAS)


Dr. Sanja Berčnik, dr. Tatjana Devjak:
AKTIVNO VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROCES V ŠOLAH V SLOVENIJI


Dr. Jelena Petrović, dr. Stojan Cenić:
DECROLYJEVA METODA - TEORIJA IN PRAKSA


Dr. Zvonimir Užarević, dr. Vesnica Mlinarević, Zdenka Bjelobrk:
IZVAJANJE NARAVOSLOVNIH VSEBIN PRI OTROCIH PREDŠOLSKE STAROSTI


Olga Ambrožič, dr. Nevenka Podgornik:
UVAJANJE OTROK V VRTEC: ŠTUDIJA PRIMERA


Dr. Andreja Sinjur:
PROBLEMATIKA VKLJUČEVANJA PRISELJENSKIH UČENCEV V SLOVENSKE ŠOLE


Dr. Tomaž Petek:
GOVORNO NASTOPANJE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV


Mag. Renata Škodnik:
POMEN UČEČE SE ORGANIZACIJE ZA UČINKOVITO UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA UČENCEV


Dr. Snježana Dubovicki, dr. Josip Balen:
VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ NA USVOJENOST UČNIH VSEBIN, MOTIVACIJO IN ZADOVOLJSTVO


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 33 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, september 2018