Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2018, letnik 33, številka 1

VSEBINA

Dr. Amalija Žakelj, dr. Mara Cotič, dr. Darjo Felda:
RAZVOJ MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA PRI REŠEVANJU PROBLEMOV

Nina Markuš, dr. Vlasta Hus:
UVELJAVLJANJE RAZISKOVALNEGA POUKA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA IN PREDMETU DRUŽBA

Dr. Matjaž Duh, dr. Martina Kač Nemanič:
SPREMLJANJE RAZVOJA LIKOVNE USTVARJALNOSTI PRI POUKU GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA

Dr. Janja Batič:
LIKOVNA UMETNOST V SLIKANICAH

Eva Župan:
DOMIŠLJIJA PROTI ZNANJU

Dr. Sonja Čotar Konrad:
VLOGA VZGOJITELJICE PRI OPOLNOMOČENJU FUNKCIONALNOSTI DRUŽINE PREDŠOLSKEGA OTROKA

Mag. Mateja Šilc, dr. Majda Schmidt Krajnc:
BESEDNJAK UČENCEV Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI PRIPOVEDOVANJU ZGODBE

Dr. Mirela Müller, Iva Kuprešak:
POGLEDI SREDNJEŠOLCEV NA RABO IKT V PROCESU UČENJA TUJEGA JEZIKA

Dr. Katja Depolli Steiner:
TIPOLOGIJA PEDAGOŠKIH PREPRIČANJ ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI

Tjaša Strniša, dr. Mojca Juriševič:
RAZVOJ STROKOVNE SAMOPODOBE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV

Dr. Jelena Maksimović, Jelena Osmanović:
VLOGA IN UČINKOVITOST METODOLOŠKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA REFLEKTIVNE PRAKSE

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 33 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 1 letnika 33 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 33, 2018

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020