Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Amalija Žakelj, dr. Mara Cotič, dr. Darjo Felda:
RAZVOJ MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA PRI REŠEVANJU PROBLEMOV


Nina Markuš, dr. Vlasta Hus:
UVELJAVLJANJE RAZISKOVALNEGA POUKA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA IN PREDMETU DRUŽBA


Dr. Matjaž Duh, dr. Martina Kač Nemanič:
SPREMLJANJE RAZVOJA LIKOVNE USTVARJALNOSTI PRI POUKU GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA


Dr. Janja Batič:
LIKOVNA UMETNOST V SLIKANICAH


Eva Župan:
DOMIŠLJIJA PROTI ZNANJU


Dr. Sonja Čotar Konrad:
VLOGA VZGOJITELJICE PRI OPOLNOMOČENJU FUNKCIONALNOSTI DRUŽINE PREDŠOLSKEGA OTROKA


Mag. Mateja Šilc, dr. Majda Schmidt Krajnc:
BESEDNJAK UČENCEV Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI PRIPOVEDOVANJU ZGODBE


Dr. Mirela Müller, Iva Kuprešak:
POGLEDI SREDNJEŠOLCEV NA RABO IKT V PROCESU UČENJA TUJEGA JEZIKA


Dr. Katja Depolli Steiner:
TIPOLOGIJA PEDAGOŠKIH PREPRIČANJ ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI


Tjaša Strniša, dr. Mojca Juriševič:
RAZVOJ STROKOVNE SAMOPODOBE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV


Dr. Jelena Maksimović, Jelena Osmanović:
VLOGA IN UČINKOVITOST METODOLOŠKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA REFLEKTIVNE PRAKSE


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 33 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, junij 2017