Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Maja Hmelak, Maja Hazenmali:
NEKATERI VIDIKI STARŠEVSKIH PRIČAKOVANJ GLEDE VZGOJITELJEVEGA DELA V VRTCIH


Dr. Oksana Chekan:
DIDAKTIČNI MODEL OBLIKOVANJA PROFESIONALNE KOMPETENCE BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK S POMOČJO RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE


Dr. Ada Holcar Brunauer, dr. Tomi Deutsch, dr. Franc Cankar:
POVEZANOST FILOZOFIJE IZOBRAŽEVANJA IN KAKOVOSTI POUČEVANJA TER UČENJA


Dr. Zoran Stanković, dr. Marjan Blažič:
MESTO IN VLOGA MULTIMEDIJEV V POLIFAKTORSKEM MODELU POUKA


Urška Topolovec, dr. Samo Fošnarič:
VKLJUČEVANJE INTERAKTIVNE TABLE V POUK ELEMENTARNEGA NARAVOSLOVJA


Dr. Erna Žgur, Diana Batista:
VPLIV HIPOTERAPIJE NA BRALNE IN MOTORIČNE SPOSOBNOSTI


Mag. Polona Jančič, dr. Vlasta Hus:
UČITELJI IN KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP PRI POUKU DRUŽBE


Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič:
VALIDACIJA LESTVICE ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV PRI ZGODOVINI


Vladimir Momčilović, dr. Zoran Momčilović:
VREDNOTNE ORIENTACIJE BODOČIH UČITELJEV O PREDMETU ŠPORT


Dr. Rudi Kotnik:
MOŽNOSTI IN DILEME UVAJANJA V TEMELJNE POJME HUSSERLOVE FENOMENOLOGIJE


Dr. Ana Arzenšek:
PRIČAKOVANJA UČITELJEV DO MEDNARODNIH SEMINARJEV USPOSABLJANJA OB DELU


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 32 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 32, 2017

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, oktober 2019