Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Maja Hmelak, Maja Hazenmali:
NEKATERI VIDIKI STARŠEVSKIH PRIČAKOVANJ GLEDE VZGOJITELJEVEGA DELA V VRTCIH


Dr. Oksana Chekan:
DIDAKTIČNI MODEL OBLIKOVANJA PROFESIONALNE KOMPETENCE BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK S POMOČJO RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE


Dr. Ada Holcar Brunauer, dr. Tomi Deutsch, dr. Franc Cankar:
POVEZANOST FILOZOFIJE IZOBRAŽEVANJA IN KAKOVOSTI POUČEVANJA TER UČENJA


Dr. Zoran Stanković, dr. Marjan Blažič:
MESTO IN VLOGA MULTIMEDIJEV V POLIFAKTORSKEM MODELU POUKA


Urška Topolovec, dr. Samo Fošnarič:
VKLJUČEVANJE INTERAKTIVNE TABLE V POUK ELEMENTARNEGA NARAVOSLOVJA


Dr. Erna Žgur, Diana Batista:
VPLIV HIPOTERAPIJE NA BRALNE IN MOTORIČNE SPOSOBNOSTI


Mag. Polona Jančič, dr. Vlasta Hus:
UČITELJI IN KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP PRI POUKU DRUŽBE


Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič:
VALIDACIJA LESTVICE ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV PRI ZGODOVINI


Vladimir Momčilović, dr. Zoran Momčilović:
VREDNOTNE ORIENTACIJE BODOČIH UČITELJEV O PREDMETU ŠPORT


Dr. Rudi Kotnik:
MOŽNOSTI IN DILEME UVAJANJA V TEMELJNE POJME HUSSERLOVE FENOMENOLOGIJE


Dr. Ana Arzenšek:
PRIČAKOVANJA UČITELJEV DO MEDNARODNIH SEMINARJEV USPOSABLJANJA OB DELU


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, januar 2018