Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2017, letnik 32, številka 2

VSEBINA

Dr. Vanja Riccarda Kiswarday, dr. Tina Štemberger:
POMEN INKLUZIVNIH KOMPETENC Z VIDIKA BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK

Dr. Andrej Kovačič, dr. Srečo Zakrajšek:
UPORABA ZASLONOV IN MEDIJSKA PISMENOST PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCIH

Dr. Olena Linnik, dr. Khrystyna Barna:
VREDNOSTNI ODNOS SODOBNIH OTROK IN STARŠEV DO KNJIG

Dr. Sanela Mešinović, dr. Mara Cotič, dr. Amalija Žakelj:
UČENJE IN POUČEVANJE OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH POJMOV

Dr. Sanja Berčnik, dr. Tatjana Devjak:
PARTNERSTVO S STARŠI KOT DEL VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Dr. Viktorija Florjančič, Igor Koselj:
RAČUNALNIŠKA IN INTERNETNA PISMENOST UČITELJEV V SREDNJIH ŠOLAH

Dr. Mojca Juriševič, dr. Andrej Šorgo, dr. Bojana Boh Podgornik:
MOTIVACIJA, UČENJE IN INFORMACIJSKA PISMENOST DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV

Minka Koprivnik, dr. Vlasta Hus:
ŠTUDENTI RAZREDNEGA POUKA IN PRIDOBIVANJE ZNANJA O UČENJU UČENJA

Dr. Vesna Štemberger, Tanja Petrušič, dr. Vilko Petrić:
ZDRAVSTVENI STATUS RAZREDNIH UČITELJEV V SLOVENIJI

Dr. Elena Molodykh-Nagaeva, Irina Nordman:
TUJ JEZIK NA TEHNIČNIH UNIVERZAH: INTERAKCIJA IZOBRAŽEVALNIH PARADIGEM

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 2 letnika 32 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 32, 2017

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020