Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Vanja Riccarda Kiswarday, dr. Tina Štemberger:
POMEN INKLUZIVNIH KOMPETENC Z VIDIKA BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK


Dr. Andrej Kovačič, dr. Srečo Zakrajšek:
UPORABA ZASLONOV IN MEDIJSKA PISMENOST PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCIH


Dr. Olena Linnik, dr. Khrystyna Barna:
VREDNOSTNI ODNOS SODOBNIH OTROK IN STARŠEV DO KNJIG


Dr. Sanela Mešinović, dr. Mara Cotič, dr. Amalija Žakelj:
UČENJE IN POUČEVANJE OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH POJMOV


Dr. Sanja Berčnik, dr. Tatjana Devjak:
PARTNERSTVO S STARŠI KOT DEL VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ


Dr. Viktorija Florjančič, Igor Koselj:
RAČUNALNIŠKA IN INTERNETNA PISMENOST UČITELJEV V SREDNJIH ŠOLAH


Dr. Mojca Juriševič, dr. Andrej Šorgo, dr. Bojana Boh Podgornik:
MOTIVACIJA, UČENJE IN INFORMACIJSKA PISMENOST DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV


Minka Koprivnik, dr. Vlasta Hus:
ŠTUDENTI RAZREDNEGA POUKA IN PRIDOBIVANJE ZNANJA O UČENJU UČENJA


Dr. Vesna Štemberger, Tanja Petrušič, dr. Vilko Petrić:
ZDRAVSTVENI STATUS RAZREDNIH UČITELJEV V SLOVENIJI


Dr. Elena Molodykh-Nagaeva, Irina Nordman:
TUJ JEZIK NA TEHNIČNIH UNIVERZAH: INTERAKCIJA IZOBRAŽEVALNIH PARADIGEM


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2017