Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Bogdana Borota:
NEKATERI DEJAVNIKI INTERAKTIVNEGA GLASBENEGA UČNEGA OKOLJA V IGRALNICAH V VRTCIH


Dr. Iztok Retar, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
KOMPETENTNOST VZGOJITELJEV ZA INOVATIVNO GIBALNO POUČEVANJE


Nina Markuš, dr. Branka Čagran:
PRIMERJAVA RAZISKOVALNEGA PRISTOPA S TRADICIONALNIM PRI SPOZNAVANJU OKOLJA


Mag. Mojca Poredoš, dr. Melita Puklek Levpušček:
MOTIVACIJSKI IN ČUSTVENI DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI PRI MATEMATIKI V ZGODNJEM MLADOSTNIŠTVU


Petra Sluga, dr. Marjeta Kovač, dr. Blaž Jereb:
PLANINSKI ŠPORTNI DNEVI V TRETJEM VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE


Dr. Ljupčo Kevereski:
PREDSODKI O NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCIH V REPUBLIKI MAKEDONIJI


Dr. Polonca Pangrčič, dr. Marjan Blažič:
PARTICIPATORNI INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI DELA ZA NADARJENE UČENCE


Anja Poznič, dr. Sonja Pečjak:
ZNAČILNOSTI DIJAKOV IN UČNEGA OKOLJA V POVEZAVIZ USPEŠNOSTJO PRI E-UČENJU


Dr. Zlatka Cugmas, dr. Maja Zupančič, Mojca Poredoš, Eva Kranjec:
VLOGA STARŠEVSKEGA VEDENJA V ZADOVOLJSTVU MLADIH NA PREHODU V ODRASLOST


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2017