Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Bogdana Borota:
NEKATERI DEJAVNIKI INTERAKTIVNEGA GLASBENEGA UČNEGA OKOLJA V IGRALNICAH V VRTCIH


Dr. Iztok Retar, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
KOMPETENTNOST VZGOJITELJEV ZA INOVATIVNO GIBALNO POUČEVANJE


Nina Markuš, dr. Branka Čagran:
PRIMERJAVA RAZISKOVALNEGA PRISTOPA S TRADICIONALNIM PRI SPOZNAVANJU OKOLJA


Mag. Mojca Poredoš, dr. Melita Puklek Levpušček:
MOTIVACIJSKI IN ČUSTVENI DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI PRI MATEMATIKI V ZGODNJEM MLADOSTNIŠTVU


Petra Sluga, dr. Marjeta Kovač, dr. Blaž Jereb:
PLANINSKI ŠPORTNI DNEVI V TRETJEM VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE


Dr. Ljupčo Kevereski:
PREDSODKI O NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCIH V REPUBLIKI MAKEDONIJI


Dr. Polonca Pangrčič, dr. Marjan Blažič:
PARTICIPATORNI INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI DELA ZA NADARJENE UČENCE


Anja Poznič, dr. Sonja Pečjak:
ZNAČILNOSTI DIJAKOV IN UČNEGA OKOLJA V POVEZAVIZ USPEŠNOSTJO PRI E-UČENJU


Dr. Zlatka Cugmas, dr. Maja Zupančič, Mojca Poredoš, Eva Kranjec:
VLOGA STARŠEVSKEGA VEDENJA V ZADOVOLJSTVU MLADIH NA PREHODU V ODRASLOST


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina
  Celotna vsebina številke 1 letnika 32 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 32, 2017

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, oktober 2019