Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Igor Nikolić, dr. Marjan Blažič, dr. Slobodan Kodela:
TEMELJNE GLASBENE SPOSOBNOSTI UČENCEV KOT DEJAVNIK PREPOZNAVANJA GLASBENEGA TALENTA


Dr. Milena Letić, dr. Jovana Milutinović, dr. Radovan Grandić:
OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN DOMENSKO SPECIFIČNA KAKOVOST NADARJENOSTI


Dr. Nikola Mijanović:
INDIVIDUALIZIRAN POUK V FUNKCIJI RAZVOJA NADARJENIH UČENCEV


Tjaša Pucko, dr. Sonja Pečjak:
PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI E-BRANJA IN BRANJA S PAPIRJA PRI UČENCIH V SREDNJI ŠOLI


Dr. Zlatka Cugmas, Simona Dietner:
NAVEZANOST REJENCEV NA REJNIKE


Dr. Katja Depolli Steiner:
ODNOS MED DELOVNIMI STRESORJI IN IZGORELOSTJO OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV


Dr. Jerneja Herzog:
HOSPITACIJSKI MENTOR - NOV SUBJEKT V ORGANIZACIJI PEDAGOŠKE PRAKSE


Katarina Tibaut, dr. Milena Ivanuš Grmek:
SAMOOCENA OBREMENJENOSTI ŠTUDENTOV S ŠTUDIJEM


Dr. Zoran Momčilović:
KORELACIJA MED INTERESOM ZA ŠPORT IN REKREACIJO TER OSTALIMI INTERESI PRIHODNJIH UČITELJEV


Dr. Siniša Opić, dr. Marina Đuranović, dr. Irena Klasnić:
MLADOSTNIKI IN SPLET - STAROSTNE RAZLIKE PRI TVEGANEM VEDENJU


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 31 v PDF obliki
Vsebina
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 31 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 31, 2016

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2017