Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Barbara Brec, dr. Majda Schmidt, dr. Franc Smole:
ODKRIVANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ PRI PETLETNIKIH


Dr. Andrej Kovačič, Barbara Mavri, dr. Mateja Rek:
PREDŠOLSKI OTROCI IN VPLIV MEDIJEV


Karmen Ulaga, dr. Marija Javornik Krečič:
MNENJA UČITELJEV O IZBIRI IN RABI UČBENIKOV ZA POUK SLOVENŠČINE


Urška Smole, dr. Branka Čagran, dr. Vlasta Hus:
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ČETRTOŠOLCEV


Dr. Snježana Dubovicki, dr. Anđelka Peko:
OBREMENITEV UČENCEV S ŠOLSKIM DELOM Z VIDIKA UČENCEV IN STARŠEV


Dr. Irena Klasnić, dr. Marina Đuranović, dr. Zdenko Braičić:
OCENA SODELOVANJA UČENCEV IN PODPORE UČITELJEV - PERSPEKTIVA UČENCEV


Dr. Blerim Saqipi, dr. Janez Vogrinc:
RAZVIJANJE RAZISKOVALNE KOMPETENCE V IZOBRAŽEVANJU PRIHODNJIH UČITELJEV


Dr. Vesna Buljubašić Kuzmanović, mag. Senka Gazibara:
EVALVACIJA AKTIVNEGA UČENJA V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU


Dr. Domen Kušar, Mateja Volgemut:
POMEN IN SPREMLJANJE PROSTORSKE PREDSTAVE ŠTUDENTOV ARHITEKTURE


Dr. Andreja Sinjur:
DRŽAVLJANSKA VZGOJA V VELIKI BRITANIJI


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 31 v PDF obliki
Vsebina
  Celotna vsebina številke 2 letnika 31 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 31, 2016

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, oktober 2016