Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2015, letnik 30, številka 3-4

VSEBINA

Urška Topolovec, dr. Majda Schmidt:
ŠOLANJE OSNOVNOŠOLCEV S POSEBNIMI POTREBAMI

Dr. Alenka Lipovec, Manja Podgoršek, dr. Darja Antolin:
GRAFIČNE PREDSTAVITVE NEKATERIH ELEMENTARNIH MATEMATIČNIH POJMOV

Dr. Milan Matijević, dr. Siniša Opić, dr. Višnja Rajić:
UČENČEVO ZAZNAVANJE RAZREDNIH AKTIVNOSTI V SREDNJIH ŠOLAH V REPUBLIKI HRVAŠKI

Dr. Slavica Čepon:
STRATEGIJE ZA ZMANJŠANJE ANKSIOZNOSTI PRI GOVORU V ANGLEŠKEM JEZIKU NA BALKANU

Dr. Iztok Retar, dr. Jakob Bednarik, dr. Edvard Kolar:
KOMPETENČNI MODEL VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA PODROČJU MENEDŽMENTA V ŠPORTU

Anamarija Romih, dr. Karin Bakračevič Vukman:
EMOCIONALNA REGULACIJA IN KAKOVOST SOCIALNIH INTERAKCIJ PRI MLADOSTNIKIH

Teuta Danuza, dr. Robi Kroflić, dr. Robert Masten:
DEFINICIJA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA PRI UČITELJIH, UČENCIH IN STARŠIH

Dr. Jernej Kovač:
POMEN SUPERVIZIJE PRI ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV

Dr. Sonja Čotar Konrad:
VALIDACIJA NOVE LESTVICE PROFESIONALNEGA RAZVOJA PEDAGOŠKEGA DELAVCA

Dr. Jasmina Starc:
KAKOVOST DELOVANJA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV SE ODRAŽA V NJIHOVEM ENERGIJSKEM NABOJU

Dr. Tamara Stojanović Đorđević:
USVAJANJE NACIONALNIH IN GLOBALNIH VREDNOT V PROCESU GLOBALIZACIJE

Dr. Svetlana Sysoieva, dr. Natalia Mospan:
NOV ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU V UKRAJINI: INOVACIJE IN TVEGANJA

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 30 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 30 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 30, 2015

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, december 2015