Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun, Dr. Melita Puklek Levpušček:
EVROPSKA DIMENZIJA V UČNIH NAČRTIH SLOVENSKIH DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV


Dr. Zoran Stanković, dr. Marjan Blažič:
DIDAKTIČNI MODEL POUKA OB UPORABI UČNEGA SOFTVERJA


Ana Koritnik, dr. Metka Kordigel Aberšek:
VPLIV RECEPCIJE SLIKANIC NA JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU


Dr. Alenka Lipovec, Živa Gregorčič, Dr. Darja Antolin:
KONCEPTUALNO ZNANJE ČETRTOŠOLCEV PO DELU Z INTERAKTIVNIM UČBENIKOM ZA MATEMATIKO


Dr. Zoran Momčilović:
ZANIMANJE ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI V FAKTORSKI STRUKTURI INTERESOV MLADIH LJUDI


Katja Potočnik, dr. Vlasta Hus:
ELEMENTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V UČNEM NAČRTU SPOZNAVANJE OKOLJA


Katja Janškovec, dr. Ana Vovk Korže, Andreja Tomažin:
VZPOSTAVLJANJE NOVEGA UČNEGA OKOLJA


Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič:
PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV IN TEŽAVE PRI DELU Z NADARJENIMI UČENCI


Dr. Tina Štemberger:
NEKATERE DILEME SPLETNEGA ZBIRANJA PODATKOV V LUČI PEDAGOŠKIH RAZISKAV


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 30 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1 letnika 30 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 30, 2015

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, avgust 2015