Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Danijela Trškan:
DRŽAVLJANSKA VZGOJA V UČNIH NAČRTIH ZA ZGODOVINO V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH


Dr. Alenka Žbogar:
TEMELJNA DIDAKTIČNA NAČELA GIMNAZIJSKEGA POUKA KNJIŽEVNOSTI


Alenka Sajovic, dr. Ana Vovk Korže, dr. Karmen Kolnik:
ANALIZA POKLICNIH KOMPETENC V PROGRAMU NARAVOVARSTVENI TEHNIK


Dr. Anđelka Peko, dr. Snježana Dubovicki, dr. Emerik Munjiza:
ALI JE DOMAČA NALOGA KOT STRATEGIJA UČENJA DODATNO BREME UČENCEV?


Dr. Karmen Erjavec:
NOVINARSTVO IN MEDIJSKA PISMENOST: KAKO SO NOVIČARSKO MEDIJSKO PISMENI SLOVENSKI DIJAKI?


Dr. Irena Kosi Ulbl:
MATEMATIČNO ZNANJE BODOČIH INŽENIRJEV


Mag. Jovita Pogorevc Merčnik:
KONFLIKTNE SITUACIJE KOT POKAZATELJ NASILJA MED UČENCI TER NJIHOVO PREPREČEVANJE


Dr. Abdülkadir Kabadayi:
PRIMERJALNA ŠTUDIJA POUČEVANJA ANGLEŠČINE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH


Dr. Slavica Čepon:
STRAH PRED NEUSPEHOM V TUJEM JEZIKU ZA ŠTUDENTE EKONOMIJE


Dr. Viktorija Florjančič:
E-ŠTUDIJ V SLOVENSKEM VISOKOŠOLSKEM PROSTORU


Judita Peterlin, mag., dr. Vlado Dimovski, dr. Sandra Penger:
RAZVOJ TRAJNOSTNEGA VODENJA ŠTUDENTOV MENEDŽMENTA


Mag. Katarina Aškerc:
ZAKONODAJNI VIDIKI PEDAGOŠKEGA DELA VISOKOŠOLSKEGA UČNEGA OSEBJA


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 29 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 29 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 29, 2014

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, februar 2015