Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič:
POMEN ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI V PROFESIONALNEM RAZVOJU PEDAGOŠKEGA DELAVCA


Dr. Danijela Vasilijević, dr. Nada Vilotijević, mag. Goran Vilotijević:
PRIMERJAVA MODELOV ELKONYINA IN DAVIDOVA TER MODELA ZANKOVA


Mag. Petra Kunc, dr. Borut Likar:
INOVATIVNOST V SREDNJEM ŠOLSTVU - GROŽNJA ALI RECEPT ZA PREŽIVETJE


Dr. Melita Puklek Levpušček:
MATEMATIČNA ANKSIOZNOST IN USPEŠNOST PRI MATEMATIKI


Klavdija Jug, dr. Majda Krajnc:
VNOS IKT IN E-PREVERJANJA ZNANJA PRI PREDMETU KEMIJA


Dr. Vesna Štemberger:
OPRAVIČEVANJE ŠEST DO DESET LET STARIH OTROK PRI PREDMETU ŠPORT


Dr. Ljiljana Mitić:
POTREBE IN ZANIMANJE UČENCEV ZA IZBOR OKOLJSKIH VSEBIN PRI POUKU


Dr. Emina Kopas Vukašinović, dr. Ružica Petrović:
RAZPRAVA KOT UČNA METODA V SISTEMU UNIVERZITETNEGA IZOBRAŽEVANJA


Dr. Maja Ružić Baf, dr. Mirjana Radetić Paić, mag. Mladen Bocev:
POGOSTOST IN MOTIVI ZA IGRANJE SPLETNIH VIDEOIGER MED ŠTUDENTSKO POPULACIJO


Dr. Svitlana Ivashnova:
IZBOLJŠANJE POKLICNIH KOMPETENC UČNEGA OSEBJA V OKVIRU NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 29 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 2 letnika 29 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 29, 2014

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, december 2014