Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Tatjana Devjak, dr. Srečko Devjak, dr. Alenka Polak:
DEJAVNIKI VPLIVA NA IZBIRO PEDAGOŠKEGA POKLICA: MOTIVI, PRIČAKOVANJA IN PROFESIONALNI RAZVOJ


Dr. Milica Mitrović, dr. Radovan Antonijević:
ZNANSTVENE PARADIGME KOT REFERENČNI OKVIR ZA PREUČEVANJE OCENJEVANJA PRI POUKU


Dr Vera Života Radović:
DEJAVNOSTI UČENCEV MED POUKOM


Dr. Amalija Žakelj:
UČITELJI O VZROKIH UČNIH TEŽAV UČENCEV PRI MATEMATIKI


Dr. Matjaž Duh:
RAZVIJANJE LIKOVNE APRECIACIJE S SREDNJEŠOLCI


Mag. Špela Udovič, dr. Asja Nina Kovačev, mag. Barbara Rodica:
ANALIZA ESTETSKEGA PRESOJANJA POMENSKIH DIMENZIJ OBLIK IN BARV


Tina Gorjanc, dr. Janja Črčinovič Rozman:
PREPRIČANJA UČITELJEV O VPLIVU GLASBE IZ RISANK NA IZBRANA PODROČJA OTROKOVEGA RAZVOJA


Dr. Rudi Kotnik:
KOMPETENCE IN DIDAKTIKA FILOZOFIJE


Mag. Manica Danko, dr. Maja Klun:
POVEZOVANJE STROKE IN ANGLEŠKEGA JEZIKA V VISOKEM ŠOLSTVU


Dr. Slavko Cvetek:
PRAŽNI POJMI IN TEŽAVNO ZNANJE V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU, UČENJU IN KURIKULUMU


Dr. Zdenka Petermanec, Kristina Šrot:
MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE KNJIŽNIC V PROCES VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA


Dr. Sonja Pečjak, Tina Pirc:
SEM OPAZOVALEC MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA: KAJ LAHKO NAREDIM?


Dr. Ana Vovk Korže:
PREDMET PROJEKTNO DELO V ŠOLI - NA PRIMERU SAMOOSKRBE


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 29 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1 letnika 29 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 29, 2014

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, junij 2014