Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Mag. Tina Štemberger:
UČITELJEVA PRIPRAVLJENOST NA INKLUZIJO


Dr. Justina Erčulj, mag. Renata Škodnik:
SPODBUJANJE REFLEKSIJE PRI UČITELJIH


Dr. Dragana Stanojević:
SODELOVALNO UČENJE KOT MOTIVACIJSKI DEJAVNIK UČNE USPEŠNOSTI


Špela Kunčič, dr. Cveta Razdevšek Pučko, dr. Jože Rugelj:
SPLETNI DNEVNIK V PRVEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE


Mag. Jasmina Matjašič, dr. Vlasta Hus, dr. Branka Čagran:
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU


Ada Holcar Brunauer, dr. Barbara Sicherl Kafol, dr. Urban Kordeš:
MODEL ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI VZGOJI


Dr. Marija Mihevc:
PREPLET GLASBE IN LIRIKE V ŠKERJANČEVI KANTATI


Dr. Metka Kordigel Aberšek, dr. Milena Kerndl:
RAZVIJANJE LITERARNORECEPCIJSKE METAKOGNICIJE PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI


Karmen Goršak:
SAMOOCENJEVANJE PRI POUKU TUJIH JEZIKOV V GIMNAZIJI


Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, dr. Sonja Čotar Konrad:
UČNO USPEŠEN, NADARJEN ALI TALENTIRAN? TERMINOLOŠKE VRZELI S PODROČJA NADARJENOSTI


Dr. Karmen Erjavec:
RABA FACEBOOKA IN ŠTUDIJSKI USPEH SLOVENSKIH ŠTUDENTOV


Dr. Alenka Lipovec, Manja Podgoršek, Darja Antolin:
TOČKA KONTROLE IN OSREDOTOČENOST ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA


Dr. Gordana Budimir Ninković, dr. Vlasta Sučević:
NOVI KURIKULUM KOT DEL KVALITETNEGA EVROPSKEGA IZOBRAŽEVANJA


Dr. Pavel Híc, dr. Milan Pokorný:
UČINKOVITOST KOMBINIRANEGA UČENJA PRI POUČEVANJU OSNOV STATISTIKE


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3 letnika 28 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 28 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 28, 2013

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, december 2013