Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Maja Hmelak, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
POMEN NEKATERIH ZNANJ, PRIDOBLJENIH MED ŠTUDIJEM, ZA USPEŠNO DELO V VRTCU


Dr. Alja Lipavic Oštir, dr. Branka Čagran, dr. Saša Jazbec:
USPEŠNOST ROMSKIH UČENCEV PRI POUKU TUJIH JEZIKOV V SLOVENIJI


Mag. Liljana Kač, dr. Majda Pšunder:
ODNOS UČENCEV DO ZNANJA IN UČENJA OBVEZNEGA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA


Dr. Saša Aleksij Glažar, dr. Iztok Devetak:
POUK NARAVOSLOVJA IN NARAVOSLOVNA PISMENOST


Dr. Joca Zurc:
DIDAKTIČNI VIDIKI POUČEVANJA ZDRAVSTVENE VZGOJE


Dr. Daliborka Purić:
USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZA RAZLAGO KNJIŽEVNIH DEL


Dr. Buba Stojanović:
INDIVIDUALIZIRANI POUK PRI OBRAVNAVI PRAVLJICE


Dr. Erna Žgur:
MODEL BIVALNE STANOVANJSKE SKUPNOSTI ZNOTRAJ INSTITUCIONALNE OSKRBE


Dr. Polona Tominc:
PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE TER PODJETNIŠKA AKTIVNOST V DELU PODONAVSKE REGIJE


Mag. Marija Runić Ristić, dr. Ilija Ćosić, dr. Smiljana Mirkov:
ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VODSTVENE POKLICE


Dr. Savko Jekić, dr. Miroljub Grozdanović, dr. Dragan Golubović, dr. Evica Stojiljković:
NAČRTOVANJE ERGONOMSKO OBLIKOVANEGA POHIŠTVA ZA OTROKE


Dr. Ana Vovk Korže:
UČNI POLIGONI ZA KREPITEV IZKUSTVENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 28 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 2 letnika 28 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 28, 2013

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, september 2013