Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Melita Puklek Levpušček, dr. Cirila Peklaj:
MOTIVACIJSKE USMERJENOSTI ŠTUDENTOV, UČITELJSKE KOMPETENCE IN ŠTUDIJSKI DOSEŽKI


Dr. Grozdanka Gojkov:
KOGNITIVNI STIL NADARJENIH IN DIDAKTIČNA NAVODILA


Dr. Uršula Podobnik:
INDIVIDUALIZACIJA IN USTVARJALNE RAZSEŽNOSTI POUKA LIKOVNE VZGOJE


Mag. Saša Podgoršek:
POUK NEMŠČINE S PODPORO IKT NA OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH


Dr. Slavko Cvetek:
TEORIJA KAOSA IN (TUJEJEZIKOVNO) POUČEVANJE


Dr. Stana Smiljković:
MOTIVACIJA UČENCEV NIŽJIH RAZREDOV PRI POUKU JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI


Mag. Tanja Pristovnik, dr. Peter Peer, dr. Tatjana Hodnik Čadež:
REŠEVANJE PROBLEMOV IZ VERJETNOSTI OB UPORABI E-GRADIVA V ČETRTEM RAZREDU


Mag. Mojca Kralj, dr. Cveta Razdevšek Pučko:
MOTIVACIJSKI VIDIKI UPORABE ŠOLSKIH ŠTAMPILJK PRI POUKU


Dr. Karmen Erjavec:
MNENJA OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV O IMPLEMENTACIJI INTERNETA V POUK


Mag. Evica Stojiljković, dr. Miroljub Grozdanović, dr. Stojan Cenić:
EDUKACIJA OPERATERJEV ZA REAGIRANJE V STRESNIH POGOJIH


Dr. Marija Javornik Krečič, dr. Majda Cencič, dr. Milena Ivanuš Grmek:
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA V POSODOBLJENIH UČNIH NAČRTIH ZA SPLOŠNO GIMNAZIJO


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1-2 letnika 26 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1-2 letnika 26 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1-2, letnika 26, 2011

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2011