Logotip podjetja
 

Pedagoška obzorja d.o.o.
Belokranjska cesta 52
8000 Novo mesto
Id. št. za DDV: SI46332715

Breg, najlepši in najstarejši del Novega mesta

Predstavitev firme Od vrtca do doktorata Izdaja strokovne literature Revija Pedagoška obzorja Pišite nam
Pošljite nam elektronsko sporočilo  

PEDAGOŠKA OBZORJA podjetje za pedagoški inženiring d.o.o. oziroma s skrajšanim nazivom Pedagoška obzorja d.o.o. je bilo ustanovljeno decembra leta 1989 (sklep številka 382/89). Podeljena ji je bila matična številka 5304377 ter identifikacijska davčna številka SI46332715. Osnovni kapital podjetja znaša 31.296,95 EUR. Podjetje deljuje kontinuirano že trideset let.

Sedež podjetja je na naslovu Belokranjska cesta 52 v Novem mestu. Podjetje ima lastne poslovne prostore, v katerih dela eden redno zaposleni ter občasno več zunanjih pogodbenih sodelavcev. Podjetje vodi z neomejenimi pooblastili ustanovitelj podjetja akad. prof. dr. Marjan Blažič.

Glede na javno objavljene slovenske standarde se podjetje Pedagoška obzorja d.o.o. glede na zmožnost opravljanja storitev uvršča med naslednje šifre dejavnosti: 22110, 22120, 22130, 22140, 22150, 22210, 22220, 22230, 22240, 22250, 22310, 22320, 22330, 36630, 51140, 51190, 51470, 51640, 51700, 52471, 52472, 52473, 52488, 52500, 52610, 52620, 52630, 60230, 60240, 63300, 71330, 71340, 72100, 72200, 72300, 72400, 72600, 73101, 73102, 73103, 73104, 73201, 73202, 74400, 74841, 80421, 80422, 91120, 92511.

Podjetje se vse od nastanka ukvarja z založništvom in izobraževalnimi dejavnostmi. Izdajamo vse vrste publikacij, knjig, časopisov, revij in periodike, zelo pomemben segment dejavnosti pa predstavljajo pedagoške storitve ter znanstveno-raziskovalno delo na področju didaktičnega izobraževanja na dodiplomskih ter podiplomskih programih doma in v tujini.

Podjetje dobro sodeluje z podobnimi inštitucijami, slovenskimi univerzami, fakultetami ter visokošolskimi zavodi na lokalnem, regionalnem, državnem in meddržavnem nivoju. Podjetje tudi dobro sodeluje z neprofitnimi društvi in združenji.

Osrednja dejavnost podjetja skozi vsa leta našega uspešnega delovanja predstavlja izdajanje strokovne znanstveno-raziskovalne revije za didaktiko in metodike Didactica Slovenica Pedagoška obzorja, prepoznavne sodobne revije z mednarodno branostjo.

Revija je vse od nastanka v poznih 80-ih letih prejšnjega stoletja pa do danes prehodila pot od popolne amaterske regionalne anonimnosti do profesionalizacije in tako širše prepoznavnosti ter vključenosti v najpomembnejše znanstveno-raziskovalne indekse v globalnem merilu.

Periodična publikacija Didactica Slovenica Pedagoška obzorja izhaja z vso našo skrbnostjo že skoraj tri desetletja, pri čemer lahko poudarimo da brez pomoči države revija vseh uspehov v tem času najbrž nebi dosegla. Prav tako nebi bili tako uspešnih tudi brez avtorjev naših znanstvenih in strokovnih člankov, za kar smo jim zelo hvaležni.

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, februar 2015